Total 84건, 1/6

게시글 검색
공지사항
번호 제목 파일 작성자 등록일 조회수
공지
[공지] 2022학년도 학사일정
공지 KMA 관리자 22.04.22 조회수 681
KMA 관리자 2022-04-22 681
공지
[공지] 2022년 현금영수증 발급 신청 안내
공지 KMA 관리자 22.04.22 조회수 392
KMA 관리자 2022-04-22 392
공지 KMA 관리자 2022-04-20 202
공지
[공지] 재학생 증명서 발급 안내
공지 KMA 관리자 22.04.20 조회수 239
KMA 관리자 2022-04-20 239
84 KMA 관리자 2022-04-22 418
83
개교기념일 휴무 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 305
KMA 관리자 2022-04-22 305
82 KMA 관리자 2022-04-22 296
81 KMA 관리자 2022-04-22 190
80
2021-1학기 수업 운영방안 안내(1~4주차)
KMA 관리자 22.04.22 조회수 113
KMA 관리자 2022-04-22 113
79 KMA 관리자 2022-04-22 104
78
[긴급공지]11월25일 이후 수업 운영방안
KMA 관리자 22.04.22 조회수 115
KMA 관리자 2022-04-22 115
77
2020년 수강료 현금영수증 발급 신청 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 111 첨부파일
KMA 관리자 2022-04-22 111
76
홈페이지 점검 안내(서비스 중단)
KMA 관리자 22.04.22 조회수 105
KMA 관리자 2022-04-22 105
75
2020-2 4주차 이후 수업 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 104
KMA 관리자 2022-04-22 104
74
2020-2학기 비대면 수업 시행 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 111
KMA 관리자 2022-04-22 111
73 KMA 관리자 2022-04-22 106
72
10주차 이후 대면수업 진행 관련 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 103
KMA 관리자 2022-04-22 103
71 KMA 관리자 2022-04-22 106
70
2020-1학기 비대면 수업 연장 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 103
KMA 관리자 2022-04-22 103