Total 80건, 1/6

게시글 검색
공지사항
번호 제목 파일 작성자 등록일 조회수
공지
[공지] 2022학년도 학사일정
공지 KMA 관리자 22.04.22 조회수 496
KMA 관리자 2022-04-22 496
공지 KMA 관리자 2022-04-22 316
공지
[공지] 2021년 현금영수증 발급 신청 안내
공지 KMA 관리자 22.04.22 조회수 270
KMA 관리자 2022-04-22 270
공지
[공지] 개교기념일 휴무 안내
공지 KMA 관리자 22.04.22 조회수 238
KMA 관리자 2022-04-22 238
공지
[공지] 2021-2학기 학점은행제 수업 운영방안 안내
공지 KMA 관리자 22.04.22 조회수 217
KMA 관리자 2022-04-22 217
공지 KMA 관리자 2022-04-22 138
공지 KMA 관리자 2022-04-20 140
공지 KMA 관리자 2022-04-20 153
80 KMA 관리자 2022-04-22 131
79
2021-1학기 수업 운영방안 안내(1~4주차)
KMA 관리자 22.04.22 조회수 73
KMA 관리자 2022-04-22 73
78 KMA 관리자 2022-04-22 68
77
[긴급공지]11월25일 이후 수업 운영방안
KMA 관리자 22.04.22 조회수 74
KMA 관리자 2022-04-22 74
76
2020년 수강료 현금영수증 발급 신청 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 68 첨부파일
KMA 관리자 2022-04-22 68
75
홈페이지 점검 안내(서비스 중단)
KMA 관리자 22.04.22 조회수 67
KMA 관리자 2022-04-22 67
74
2020-2 4주차 이후 수업 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 68
KMA 관리자 2022-04-22 68
73
2020-2학기 비대면 수업 시행 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 73
KMA 관리자 2022-04-22 73
72 KMA 관리자 2022-04-22 72
71
10주차 이후 대면수업 진행 관련 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 67
KMA 관리자 2022-04-22 67
70 KMA 관리자 2022-04-22 70
69
2020-1학기 비대면 수업 연장 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 68
KMA 관리자 2022-04-22 68
68
2020-1학기 비대면 수업 시행 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 72
KMA 관리자 2022-04-22 72
67
국민대학교 모바일학생증(K.CARD)안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 73
KMA 관리자 2022-04-22 73
66
[공지] 2020-1 휴강 시행 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 79
KMA 관리자 2022-04-22 79