Total 88건, 3/6

게시글 검색
공지사항
번호 제목 파일 작성자 등록일 조회수
공지
[공지] 모바일 학생증(K-card) 발급 매뉴얼
공지 옥경란 23.03.07 조회수 266 첨부파일
옥경란 2023-03-07 266
공지
[공지] 2023학년도 학사일정
공지 옥경란 23.03.06 조회수 457
옥경란 2023-03-06 457
공지 KMA 관리자 2022-04-20 500
공지 KMA 관리자 2022-04-20 545
58
[종료] 2019 시니어모델 접수 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 216
KMA 관리자 2022-04-22 216
57
[공지] 학생증 발급 절차 안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 209
KMA 관리자 2022-04-22 209
56 KMA 관리자 2022-04-22 226
55
[종료] 2월 8일(금) 전형시간 및 장소안내
KMA 관리자 22.04.22 조회수 213
KMA 관리자 2022-04-22 213
54 KMA 관리자 2022-04-22 235
53
1월 11일(금) 전형 시간 및 장소안내
KMA 관리자 22.04.20 조회수 235
KMA 관리자 2022-04-20 235
52 KMA 관리자 2022-04-20 197
51 KMA 관리자 2022-04-20 215
50 KMA 관리자 2022-04-20 204
49 KMA 관리자 2022-04-20 182
48
[공지] 모바일 학생증(k-card)발급안내
KMA 관리자 22.04.20 조회수 190
KMA 관리자 2022-04-20 190
47
[종료] 전형료 납부 관련 환불신청 안내
KMA 관리자 22.04.20 조회수 204 첨부파일
KMA 관리자 2022-04-20 204
46 KMA 관리자 2022-04-20 194
45 KMA 관리자 2022-04-20 184
44
[종료] 강의평가 및 성적조회 일정안내
KMA 관리자 22.04.20 조회수 184
KMA 관리자 2022-04-20 184